Körsång på arbetsplatsen

Välkommen till Tonsaker!

Heléne Gustafsson

helene@tonsaker.se

070-271 79 52

Körsång på arbetsplatsen

Vill du få dina medarbetare att känna sammanhållning, vi-känsla, arbeta mot samma mål? Vill du att de ska bli kreativa och arbeta mer fokuserat och må bra?


Då ska ni börja med körsång på arbetsplatsen, teambuildning genom sång!


Körsång frisätter må-bra-hormoner som oxytocin.

Att sjunga sänker blodtryck, ger energi men också lugn!

Körsång är en fysisk aktivitet som påverkar hela kropppen och körsångspasset innehåller mycket rörelse.


Vi sjunger enkla svängiga sånger som snabbt låter bra.

Passen inleds med röstvård och avspänning.

Man tränas i att våga använda sin röst och gå utanför sin bekvämlighetszon.

Alla kan vara med! Inga förkunskaper behövs!


Körsång på arbetsplatsen till exempel hållas som en workshop på en personaldag eller vid ett återkommande tillfälle i veckan i samband med lunchrast eller vid arbetsdagens slut.


Körsång på arbetsplatsen räknas som friskvård och är avdragsgillt

Vi kan erbjuda

Körsångspass vid ett tillfälle,konferens, personaldag 1-1,5 tim


Projekt

3-6 ggr 1,5 tim per tillfälle


Körsångspass

1-1,5 tim 1 ggr per vecka på lunchrast eller vid arbetsdagens slut 10-15 ggr per termin


Körsång med föredrag/workshop

ca 1,5 - 2 tim


Vi skräddarsyr naturligtvis paketlösningar som passar just er.

Körsång på frukostmöte

Åsbro näringsliv 27/1-17

Copyright © All Rights Reserved